Datum objave: 08.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM- D010001 za izvajanje vaj na Katedri za mehaniko

za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 8.9.2016

Rok za prijavo:  8 dni, od 9.9.2016 do 17.9.2016.


Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m: .

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: