Datum objave: 09.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisuje 1 (eno) prosto delovno mesto – za čas nadomeščanja delavke na porodniškem in starševskem dopustu         

 

»SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) M/Ž« v KNJIŽNICI UL FA, za določen čas, s polnim delovnim časom, šifra DM: J017103, šifra naziva: N: 0, tarifni razred: VII/2.

Predviden pričetek dela: december 2016

POGOJI za opravljanje dela

1.    Zahtevana izobrazba

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer bibliotekarstvo ali družboslovne smeri ali

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer bibliotekarstvo ali družboslovne smeri ali

-          magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smer bibliotekarstvo ali družboslovne smeri.

2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve 

-          znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost. 

3.    Delovne izkušnje: 

-          3 leta ustreznih delovnih izkušenj.

OPIS DEL IN NALOG:        

Splošni opis:

-          samostojno opravljanje strokovnih nalog na svojem delovnem področju,

-          izvajanje operativnih nalog delovnega področja,

-          oblikovanje poročil, sklepov in stališč delovnega področja,

-          koordiniranje, spremljanja in izvajanje postopkov svojega delovnega področja,

-          spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega. 

Podrobnejši opis:

- izposoja knjižničnega gradiva,

- nadzor nad čitalnico,

- posredovanje informacij in svetovanje uporabnikom knjižnice,

- strokovna obdelava knjižničnega gradiva,

- izdelava opominov,

- pomoč pri medknjižnični izposoji,

- skrb za vezavo in odpis knjižničnega gradiva,

- urejanje knjižničnega gradiva,

- spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike,

- stalno strokovno izpopolnjevanje,

- druga dela po nalogu predpostavljenega delavca.

 Poskusno delo: 3 mesece.

Rok za prijavo: 3 dni od datuma objave.

Zainteresirani kandidati/ke naj pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:  

dr. Mitja Blaganje, tajnik UL FA

telefon: 01/2000 721

e-mail: mitja.blaganje@fa.uni-lj.si

 

                                                                                             

 

                                                           

 

Ljubljana, 07.09.2016