Datum objave: 15.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:  

Asistent / Asistent Z MAGISTERIJEM (m/ž)

 na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje

št. delovnih mest: 1

šifra del. mesta: D010001

šifra naziva: 2

tarifni razred: VIII

za določen čas 1 leto, od 1.10.2016 do 30.9.2017,

s krajšim delovnim časom (20 ur/teden).

 

 2. Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

magisterij znanosti (prejšnji) tehniške smeri (rudarstva, geotehnologije)

specializacija po univerzitetni izobrazbi tehniške smeri na področju geotehnologije in rudarstva

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje Geotehnologija in rudarstvo Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, znanje angleškega jezika, znanja na področju vrtalnih tehnik in projektiranju Delovne izkušnje: 2 leti Poskusno delo: 3 mesece

 

 

3. Kratek opis dela in nalog: 

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo:

     Datum objave: 15.9.2016, rok za prijavo 3 dni; do 20.9.2016

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

 

5. Kontaktna oseba na članici:

Helena Zalar, tel. 01 200 32 39

Elektronska pošta: helena.zalar@ntf.uni-lj.si