Datum objave: 16.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

              Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

·         VISOKOŠOLSKI/A  UČITELJ/ICA

·         Šifra delovnega mesta: D019001

·         Tarifni razred: IX

Trajanje in začetek zaposlitve:

Nedoločen čas s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 12. 2016

 

3.    Pogoji za opravljanje dela:

·         doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri in/ali priznana pomembna umetniška dela na področju gledališke in radijske umetnosti

·         veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje govor

·         retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

4.    Kratek opis dela in nalog:

-      oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-      organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-      predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-      vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-      mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-      sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke,

-      znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

-      skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

5.    Datum objave: 16. 9. 2016

6.    Rok za prijavo: 60 dni od objave, do 15. 11. 2016

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana (lahko tudi preko elektronske pošte, email: .

    

 

7.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič

Telefonska številka: 01/ 251 04 12

E-mail: