Datum objave: 20.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA ) OBJAVA ZA PROSTO DELOVNO MESTO

 

Članica

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4, Portorož

 

Razpisano delovno mesto

VISOKOŠOLSKI UČITELJ

REDNI PROFESOR

 za področje PROMETNE TEHNOLOGIJE

 

Pogoji za opravljanje dela

doktorat znanosti,

veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje prometne tehnologije

zaposlitev za določen čas do enega leta, za krajši delovni čas do 8 ur tedensko,

retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

Kratek opis dela in nalog:

·    oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje doktorskega izobraževalnega programa zahtevam,

·    organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim, načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev,

·    predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na  tretji stopnji študijskega programa,

·    vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih del,

·    mentorstvo študentom pri izdelavi doktorske disertacije,

·    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke ter vključitev v programsko skupino.

 

4. Rok za prijavo:

60 dni od objave, do 19.11.2016.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

 

5 Kontaktna oseba na članici:

Zmaga Uršič, univ.dipl.. org. dela

05 67 67 221

E- mail: