Datum objave: 23.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

 

Članica UL:    FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

 

 

1.   Razpisano delovno mesto:       VISOKOŠOLSKI  UČITELJ – M/Ž

2. Šifra delovnega mesta:             D019001

3. Tarifni razred:                            IX

4. Naziv:                                          docent/izredni profesor/redni profesor  

5. Šifra naziva:                               3/2/1

 

6. Pogoji za opravljanje dela       

zahtevana izobrazba: dr. znanosti farmacevtske smeri ali kemijske smeri (8/2. raven izobrazbe) veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje farmacevtske kemije; funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti,

inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

d. aktivno znanje slovenskega jezika;

 

Prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na razpisanih področjih dela.

 

7. Kratek opis dela in nalog: pedagoško delo (predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti, vodenje, oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje vsebine visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam znanstvenega razvoja stroke, organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov znanja, usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov, mentorstva), znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke, sposobnost načrtovanja prijav in vodenje projektov, sposobnost povezovanja in mednarodnega sodelovanja, organiziranje strokovnih izobraževanj, poletnih šol in konferenc, skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov, druge naloge.

 

8. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

9. Rok za prijavo:   60 dni,  od  23.9.2016 do  23.11.2016

 

                                                                                                  

10. Kontaktna oseba na članici:

 Ime in priimek:         Zdenka Gantar

 Telefonska številka:   4769-505

 E-mail: