Datum objave: 26.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001) v nazivu (3) asistent za področje računalništva in informatike, (2) dve prosti delovni mesti

Zaposlitev za nedoločen čas od 1.10.2016 dalje, s polovičnim delovnim časom, s tri mesečno poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: vsaj univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali magistrska izobrazba računalništva in informatike (2. Bolonjska stopnja),
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje računalništva in informatike,
 • funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

 3. Kratek opis dela in nalog:

 •  vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 •  sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,
 •  sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 •  nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 •  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 •  skrbi za varno delo delavcev in študentov ,
 •  opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 30.9.2016.

Kandidati naj k prošnji priložijo :

 • kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (izjemoma je možno habilitacijo pridobiti naknadno)
 • bibliografijo (samo kandidat, ki nima raziskovalne šifre in nima s tem zavedene bibliografije v sistemu Cobiss),
 • kratko vizijo svojega dela na FRI v prihodnosti, 
 • opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
 • opis minulega pedagoškega dela,
 • življenjepis.

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana si pridržuje pravico, v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, da kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.
K prijavi vabljeni tudi kandidati, ki bodo magistrirali septembra 2016.
FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mestih. Zaposlitev bo možna po prejemu soglasja h kadrovskem načrtu UL s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.