Datum objave: 26.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Ekonomska fakulteta

 

 

1.   Razpisano delovno mesto:

 

ASISTENT Z DOKTORATOM, Šifra DM: H019001

 

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

-  doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja ekonomije, poslovnih ved

-  doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja ekonomije, poslovnih ved

 

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):

-  asistent raziskovalec ali asistent

 

Delovne izkušnje:

-  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

 

Poskusno delo:

-    3 mesece

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

 

SPLOŠNI OPIS:

- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah

- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju

- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

-  v manjšem obsegu možnost opravljanja pedagoškega dela

 

PODROBNEJŠI OPIS:

- analiza posameznih razpisov in ocena njihove primernosti za prijavo (poleg EF tudi širše za UL vsaj za nekatera izbrana raziskovalna področja)

- evidentiranje in predlaganje potencialnih izvajalcev:

- raziskovalcev

- sodelujočih institucij

- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za raziskovalne projekte

- svetovanje glede upoštevanja razpisnih pogojev/zahtev in samostojna priprava vsebine prijave na razpis

- sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije in pomoč pri pripravi letnih in zaključnih poročil

- pomoč pri objavljanju rezultatov in zagotavljanju izpolnjevanja pogojev (npr. ustreznost/kakovost revij, odprti dostop, repozitoriji)

- sodelovanje pri usposabljanju/izobraževanju mladih raziskovalcev (na EF in tudi nekaterih drugih članicah UL)

 

4.   Rok za prijavo:

10. 10. 2016; prijave so možne po e-pošti. Prosimo, da v zadevo elektronske pošte napišete: "razpis - asistent z doktoratom"

 

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Jasmina Muljavec

Telefonska številka:  01 5892 768

E-mail: jasmina.muljavec@ef.uni-lj.si