Datum objave: 29.09.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

     JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Razpisano delovno mesto:

 

Asistent M/Ž.

·         Število razpisanih delovnih mest: 1

·         Šifra delovnega mesta: D010001.

·         Ime naziva: Asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom.

·         Šifra naziva: 3,2,1.

·         Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (50 % oziroma 20 ur na teden).

·         Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje predvidoma od 17. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na Oddelku za razredni pouk.

 

Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

·         specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri razredni pouk ali športne vzgoje.

·         visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri razredni pouk ali športne vzgoje.

·         magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri razredni pouk ali športne vzgoje.

 

·         specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri razredni pouk ali športne vzgoje.

·         magisterij znanosti (prejšnji) smeri razredni pouk ali športne vzgoje.

 

·         doktorat znanosti (prejšnji) smeri razredni pouk ali športne vzgoje.

·         doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri razredni pouk ali športne vzgoje.

 

 

      Ostali pogoji:

·         povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8,0.

·         ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 8.

·         potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika.

·         veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje didaktika športne vzgoje.

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  

·         smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

          

Kratek opis dela in nalog:

 

·         vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

·         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

·         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

·         nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

·         opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas za obdobje od 17. 10. 2016 do 30. 9. 2017 s krajšim delovnim časom (50 % oziroma 20 ur na teden) na oddelku za Razredni pouk.

 

 

Datum objave: 29. 9. 2016

 

Rok za prijavo: 5 dni od datuma objave oziroma do 4. 10. 2016

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici:

Marina Cimprič

Telefonska številka: 01/58 92 354

E-naslov: kadrovska@pef.uni-lj.si