Datum objave: 05.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA UNIVERZITETNE KADROVSKE ZADEVE

 

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne ali kadrovske smeri

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne ali kadrovske smeri

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne ali kadrovske smeri

-          3 leta ustreznih delovnih izkušenj

-          poznavanje predpisov področja

-          zaželeno poznavanje postopkov zaposlovanja tujcev

-          aktivno znanje najmanj enega tujega jezika

-          znanja za uporabo računalniških programov

-          komunikativnost, organizacijske sposobnosti

 

Opis delovnega mesta:

-          samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju

-          oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja

-          koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja

-          spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

 

Podrobnejši opis:

-          samostojno in v skladu s pravili stroke opravlja naloge na svojem delovnem področju,

-          svetuje in nudi strokovno pomoč kadrovskim delavcem članic pri reševanju kadrovske problematike in pri reševanju zahtevnejših primerov ter koordinira kadrovske postopke s članicami,

-          izdeluje statistična poročila in vodi kadrovske evidence

-          sodeluje pri pripravi oz. pripravlja gradiva za seje komisij, ki sodijo v delokrog službe

-          nudi strokovno pomoč organom in delovnim telesom (organov) univerze,

-          sodeluje pri pripravi oz. pripravlja splošne in posamične akte univerze s področja delovnopravnih in organizacijskih kadrovskih zadev,

-          po potrebi vodi in izvaja vse kadrovske postopke in funkcije (zlasti v zvezi s pripravo podatkov za obračun plač, z vodenjem razpisnih postopkov, selekcije kadrov, zaposlovanjem in odpovedmi, izobraževanjem kadrov ipd.),

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

 

Rok za prijavo5. 10. 2016  –  12. 10. 2016
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.