Datum objave: 04.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

 

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE GEOGRAFIJE (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti s področja geografije;

-          veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent/izredni profesor/ redni profesor za področje geografije oz. ustreznost habilitaciji za področje geografije;

-          retorične sposobnosti;

-          inovativnost;

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;

-          kandidat mora k pisni vlogi priložiti življenjepis in znanstveno bibliografijo s področja ekonomske geografije ter regionalnega planiranja in razvoja.

 

Kratek opis del in nalog:

-          skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov;

-          skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta;

-          izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, ipd.);

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;

-          skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi zaključnih seminarskih nalog, magistrskih, doktorskih in drugih del;

-          znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

Rok za prijavo:

60 dni, do vključno 3. 12. 2016

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

-           življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,

-           bibliografija,

-           dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu

-           motivacijsko pismo,

-           funkcionalna znanja

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 241 1028

E-mail: