Datum objave: 04.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 3 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za lesarstvo, Rožna dol.c VIII/34, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT v nazivu ASISTENT Z DOKTORATOM (M/Ž), za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela:

  • habilitacijski naziv za področje znanost o lesu in lignoceluloznih kompozitih ter tehnologije v lesarstvu
  • doktorat znanosti

Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo:  3 dni od objave, do vključno 7.10.2016

Pričetek dela 1.11.2016.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Anton Zupančič
Telefonska številka: 01 320 3601