Datum objave: 06.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:           FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI,

 Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

 

1.      Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT v nazivu (1) asistent za doktoratom (Ž/M)

Šifra delovnega mesta: D010001

Tarifni razred: IX

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

2.      Pogoji za opravljanje dela:

 

-          doktorat znanosti z ustreznega področja,

-          veljaven habilitacijski naziv asistent za latinski jezik

-          zaželene izkušnje z raziskovalnim delom na področju zgodovine ali na sorodnih področjih

-          znanje za uporabo računalniških programov,

-          retorične sposobnosti,

-          inovativnost,

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti

-          sposobnost timskega dela

 

3.      Kratek opis del in nalog:

-     vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-     sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-     sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-     nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-     sodelovanje pri drugih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo

-     opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.      Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 14. 10. 2016.

 

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

-           življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,

-           bibliografija in druge reference z ustreznih področij,

-           dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu.

 

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo).

 

 

5.      Kontaktna oseba na članici:

 

 

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 241 1028

E-mail: