Datum objave: 07.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:           Univerza v Ljubljani,

            Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

 

1.      Razpisano delovno mesto:   VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR, D010004

 

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

aktivno znanje ruskega jezika, znanje slovenskega jezika, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija, veljavni naziv lektor za ruski jezik

 

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov

-          izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih - specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd…)

-          pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov

-          spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah),

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.       Rok za prijavo:                  7. 10. 2016 do 13. 10. 2016

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  in nazivu

                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

5.      Računalniški programi:     Poznavanje MS Office

 

6.       Funkcionalna znanja in ostale zahteve:     strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost,                                                                                          retorične sposobnosti, smisel za povezovanje in aplikacijo                                                                           teoretičnih in metodoloških vsebin, smisel za organizacijo                                                                                    lastnega dela in dela sodelavcev

       

7.       Delovno razmerje:             določen čas,  do 30. 9. 2018

                                         krajši delovni čas – 45% oz. 18 ur/teden

                                                       predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu oktobru 2016

 

8.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si