Datum objave: 11.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 2 (dveh) PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

 

1.  Razpisani delovni mesti:                 ASISTENT M/Ž (1 DM v Katedri za predstavitvene tehnike  in 1 DM v katedri za urbanizem), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Predvidena zaposlitev od 01.11.2016 dalje

2.  Pogoji za opravljanje dela:  

      2.1. zahtevana izobrazba:         

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura, slikarstvo informatika, gradbeništvo, urbani management, urbana sociologija ali okoljska psihologija ali

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura, slikarstvo informatika, gradbeništvo, urbani management, urbana sociologija ali okoljska psihologija ali

-          magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura, slikarstvo, informatika gradbeništvo, urbani management, urbana sociologija ali okoljska psihologija ali

-          specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura, slikarstvo informatika, gradbeništvo, urbani management, urbana sociologija ali okoljska psihologija ali

-          magisterij znanosti (prejšnji) smeri arhitektura, slikarstvo, informatika, gradbeništvo, urbani management, urbana sociologija ali okoljska psihologija

-          doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura, slikarstvo informatika, gradbeništvo, urbani management, urbana sociologija ali okoljska psihologija ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture ali

-          doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura, slikarstvo, informatika, gradbeništvo, urbani management, urbana sociologija ali okoljska psihologija ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture.

 

     2.2.  veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje arhitektura, urbanizem,    

 oblikovanje ali arhitekturna tehnologija.

    

     2.3.  funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),

                                    uporaba računalniških orodij.

3.  Kratek opis dela in nalog:         

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          skrb, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-          skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabo osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          stalni nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 

4.  Rok za prijavo: 3 dni od objave (spletna stran UL, ZRSZ)

 

 

5.  Kontaktna oseba na članici:                   dr. Mitja Blaganje, tajnik UL FA

                                           telefon:              01/2000 721

                                            e-mail:              

 

                                                                                   Karmen Marolt

                                                                       01/2000 762

                                                                       karmen.marolt@fa.uni-lj.si