Datum objave: 11.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ICA za področji

    Mehanika in Reologija in mehanika časovno odvisnih materialov     

    Čas trajanja: nedoločen čas, polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela: doktorat znanosti (prejšnji) s področja

    strojništva ali druge tehnične smeri ali doktorat znanosti (3. Bolonjske

    stopnje) s področja strojništva ali druge tehnične smeri, veljaven

    izvolitveni naziv docent ali izredni profesor ali redni  profesor za

    habilitacijski področji Mehanika in Reologija in mehanika časovno

    odvisnih materialov, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za

    organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje enega

    svetovnega jezika, uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-         predavanja študentom.

4. Rok za prijavo: do 10.12.2016

5. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Lojzka Baranašič

    Telefonska številka: 01 4771 140

    E-mail: alojzija.baranasic@fs.uni-lj.si