Datum objave: 11.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:           Univerza v Ljubljani,

            Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

 

1.      Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC, H017004

                            

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija - družboslovne smeri (zaželena smer komunikologija)

 

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

 

4.       Rok za prijavo:                  11. 10. 2016  do 14. 10. 2016

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  

                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

 

5.      Računalniški programi:     Poznavanje MS Office

 

 

6.       Funkcionalna znanja

in ostale zahteve:                   inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni                                                             komunikaciji

                                          

 

7.       Delovno razmerje:             določen čas,  do 31. 12. 2018 (projektno delo)

                                         polni delovni čas – 40 ur/teden do 31. 12. 2016

                                                       krajši delovni čas, predvidoma 2 uri/teden od 1. 1. 2017 do 31. 12.                                        2018

                                                       predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu novembru 2016

 

 

8.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si