Datum objave: 12.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
Članica: Akademija za glasbo

Stari trg 34, Ljubljana
 
1.Razpisano delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC – V NAZIVU STROKOVNI SODELAVEC/VIŠJI STROKOVNI SODEALVEC/ STROKOVNI SVETNIK ZA HABILITACIJSKO  PODROČJE  KOREPETICIJE šifra DM (D017001) M/Ž
na Oddelku za instrumente s tipkami
za nedoločen čas in s polovičnim (50 %) delovnim časom

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene smeri visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec,  strokovni svetnik
za področje: KLAVIR, KLAVIR STRANSKI PREDMET, KOREPETICIJE


3.Kratek opis dela in nalog
Splošni opis:

Klavirska spremljava študentov pri pouku v skladu s študijskim programom in pravili študija:

na diplomah, na tekmovanjih na katere študente uradno pošilja Akademija za glasbo, na tekmovanjih, kjer nastopa Akademija za glasbo kot partnerska ustanova TEMSIG –u na internih in javnih prireditvah v organizaciji Akademije za glasbo na gostovanjih kamor je Akademija za glasbo vabljena kot institucija avdicijah Akademije za glasbo preizkusih glasbeno umetniške nadarjenosti klavirska spremljava študentov na preizkusnih predavanjih sodelovanje na diplomah in izpitih klavirska spremljava študentov na letnih izpitih, diplomah, na internih in javnih nastopih, javnih koncertih, tekmovanjih, izvajanje pedagoškega dela za področje klavirja individualni študij programov, ki jih izvajajo študentje, opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega  mesta

Posredne obveznosti:

individualne priprave v okviru tedenskega delovnega časa oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke umetniško, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

4.Rok za prijavo 24.10.2016

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: