Datum objave: 13.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA PRAVNE ZADEVE

 

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri

-          2 leti ustreznih delovnih izkušenj

-          aktivno znanje najmanj enega tujega jezika

-          poznavanje predpisov področja

-          znanja za uporabo računalniških programov

-          komunikativnost, organizacijske sposobnosti

 

Opis delovnega mesta:

-        samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju

-          oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja

-          koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja

-          spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

-   samostojno in v skladu s pravili stroke opravlja naloge na svojem delovnem področju,

-    sodeluje pri pripravi oz. pripravlja splošne in posamične akte univerze

    sodeluje pri pripravi oz. pripravlja gradiva za seje Statutarne komisije, Komisije za pritožbe študentov, Disciplinske komisije II. stopnje za študente in drugih komisij, ki sodijo v delokrog službe

     nudi strokovno pomoč organom in delovnim telesom (organov) univerz

-    nudi strokovno pomoč službam na rektoratu

-     opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenih. 

Rok za prijavo13. 10. 2016  –  18. 10. 2016
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.