Datum objave: 17.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: UL Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana

INFORMATIVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR ZA PODROČJE VIOLONČELO, šifra DM: D019001,   M/Ž

Na oddelku za godala in druge instrumente s strunami

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

  • doktorat znanosti ( prejšnji ) glasbene  ali družboslovne smeri   ali priznanje pomembnih umetniških del na področju glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
  • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene  ali družboslovne smeri   

Veljaven habilitacijski naziv: docent, izredni profesor ali redni profesor za področje violončela 

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
  • umetniško, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Delovno razmerje: nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Razpis je informativne narave in za delodajalca ni obvezujoč.

Zaposlitev: v študijskem letu 2017/2018

4. Rok za prijavo: do 20.12.2016

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič, univ. dipl. prav.
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: