Datum objave: 17.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   VISOKOŠOLSKI UČITELJ/DOCENT

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • pasivno znanje še enega tujega jezika,
 • doktorat znanosti s področja družbenih ved – sociologija,
 • veljavna izvolitev v naziv docent  s področja sociologije,
 • bibliografija s področja socialne in družinske politike, ter civilno družbenih organizacij

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


4. Rok za prijavo:   17. 10. 2016  do 16. 12. 2016 
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo
    kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  dobro poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja
in ostale zahteve:      inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost, retorične sposobnosti
  
7. Delovno razmerje:  nedoločen čas, s krajšim delovnim časom – 50% oz. 20 ur/teden
    Poskusna doba: 3 mesece
Zaposlitev od: predvidoma januar 2017          

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: