Datum objave: 18.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1.     Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Katedri za patologijo, za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom ( 20% redno in 20% dopolnilno delo )

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba ( prejšnja ) ali magistrska izobrazba  iz medicine ali  dentalne medicine, v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba
 • veljaven pedagoški naziv za področje Patologija
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3.     Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.     Rok za prijavo:  3 dni, od  18.10.2016 do 21.10.2016

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
 
5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: mag. Anja Milenković Kramer
Telefon: 01 543 7121