Datum objave: 19.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:   visokošolski učitelj predavatelj/PREDAVATELJ, D017004


2. Pogoji za opravljanje dela:
aktivno znanje slovenskega jezika, znanje angleškega jezika, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija, veljavni naziv predavatelj za področje znanost o športu - kineziologija


3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • izvajanje pedagoških aktivnosti pri predmetu,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke
  • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


4. Rok za prijavo:   19. 10. 2016 do 28. 10. 2016
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  in nazivu
    kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  Poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo       lastnega dela in dela sodelavcev
 
7. Delovno razmerje:  določen čas,  do 31. 12. 2017
    polni delovni čas – 40 ur/teden
    predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu decembru 2016
    možnost podaljšanja pogodbe o zaposlitvi


8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: