Datum objave: 20.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI,
 Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT v nazivu (1) asistent z doktoratom (Ž/M)
Šifra delovnega mesta: D010001
Tarifni razred: IX
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti za področje umetnostne zgodovine,
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za umetnostno zgodovino
 • znanje za uporabo računalniških programov
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri drugih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 28. 10. 2016.
Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija
 • reference s področja novejše umetnosti, še posebej umetnosti 20. stoletja,
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu.

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: