Datum objave: 21.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana
Informativno razpisuje 2 delovni mesti: 

1.   visokošolski učitelj na Katedri za biofarmacijo in farmakokinetiko  in
2.   visokošolski učitelj na Katedri za farmacevtsko tehnologijo.


Čas trajanja zaposlitve:  za nedoločen čas,  s polnim delovnim časom.

II. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja farmacije,
 • veljaven učiteljski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor, pridobljen na Univerzi v Ljubljani:
  • pod točko 1. - za področje biofarmacija in farmakokinetika ali farmacevtska tehnologija in  biofarmacija ali socialna farmacija ali farmakogenomika,
  • pod točko 2. - za področje: farmacevtska tehnologija ali farmacevtska tehnologija in  biofarmacija ali farmacevtska nanotehnologija ali kozmetologija;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje slovenskega jezika.

III.  Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • predavanja študentom in vodenje seminarjev na prvi, drugi in tretji stopnji študijskih programov, individualno delo s študenti  (konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih del, 
 • mentorstva študentom in usmerjanje njihovega raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti,
 • znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

IV.  Rok za prijavo: od  21.10.2016 do 20.12.2016
Razpis je informativne narave in za delodajalca neobvezujoč.

V.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka: 01 4769 505
E-mail: