Datum objave: 25.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI,  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA PODROČJE PREVODOSLOVJA
v vseh treh nazivih (asistent, asistent z magisterijem, asistent z  doktoratom (Ž/M)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) iz prevajanja in tolmačenja,
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer prevajanje,
 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja francoskega jezikoslovja,
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s  področja francoskega jezikoslovja,
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje prevodoslovja,
 • aktivno znanje slovenskega jezika na stopnji znanja, ustrezni za poučevanje prevajanja v slovenščino,
 • znanje za uporabo računalniških programov,
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri drugih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  2. 11. 2016.

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu.

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: