Datum objave: 25.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok za prijavo 3 dni od objave)

Univerza v Ljubljani, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC – ASISTENT v nazivu asistent z doktoratom (M/Ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • izvolitev v naziv asistent za področje Urejanje gozdov
  • doktorat znanosti s področja gozdarstva

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo:  3 dni od objave, do vključno 28.10.2016

Pričetek dela : zaposlitev z dnem 1. 11. 2016

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tina Košnjek
Telefonska številka: 01 320 3501