Datum objave: 27.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
Članica: Akademija za glasbo

Stari trg 34, Ljubljana
 
1.Razpisano delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC – V NAZIVU STROKOVNI SODELAVEC/VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC/ STROKOVNI SVETNIK ZA HABILITACIJSKO  PODROČJE  KOREPETICIJE šifra DM (D017001) M/Ž
na Oddelku za instrumente s tipkami
za določen čas s polnim delovnim časom nadomeščanja začasno odsotnega delavca zaradi bolezni

 

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec,  strokovni svetnik
za področje: KLAVIR, KLAVIR STRANSKI PREDMET, KOREPETICIJE


3.Kratek opis dela in nalog
Splošni opis:

Klavirska spremljava študentov pri pouku v skladu s študijskim programom in pravili študija:

 • na diplomah,
 • na tekmovanjih na katere študente uradno pošilja Akademija za glasbo,
 • na tekmovanjih, kjer nastopa Akademija za glasbo kot partnerska ustanova TEMSIG –u
 • na internih in javnih prireditvah v organizaciji Akademije za glasbo
 • na gostovanjih kamor je Akademija za glasbo vabljena kot institucija
 • avdicijah Akademije za glasbo
 • preizkusih glasbeno umetniške nadarjenosti
 • klavirska spremljava študentov na preizkusnih predavanjih sodelovanje na diplomah in izpitih
 • klavirska spremljava študentov na letnih izpitih, diplomah, na internih in javnih nastopih, javnih koncertih, tekmovanjih,
 • izvajanje pedagoškega dela za področje klavirja
 • individualni študij programov, ki jih izvajajo študentje,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega  mesta

Posredne obveznosti:

 • individualne priprave v okviru tedenskega delovnega časa
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju
 • stroke umetniško, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje
 • konceptov, teorij in metod

4.Rok za prijavo do 3.11.2016

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail:   tajnik@ag.uni-lj.si