Datum objave: 02.11.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J017916 – VODJA FINANČNO – RAČUNOVODSKE SLUŽBE, M/Ž

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017916,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske smeri, 
 • poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ, znanja za uporabo računalniških programov,
 • 5 let delovnih izkušenj s finančno računovodskega področja,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • aktivno znanje angleškega  jezika.

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • organiziranje, razporejanje in vodenje dela na področju finančno računovodskega poslovanja,
 • pripravljanje dokumentov delovnega področja (kontni načrt, finančni načrt, uresničevanje finančnega načrta, sodelovanje pri izdelavi programa dela, …),
 • izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil,
 • vodenje in organiziranje finančnega poslovanja na področju raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti v okviru zavoda,
 • opravljanje nalog po navodilih revizorske službe univerze,
 • skrb za razvoj delovnega področja in permanentno izobraževanje,
 • opravljanje informacijsko svetovalnega dela z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
 • sodelovanje in usklajevanje nalog z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
 • izvrševanje sklepov organov univerze oz. članice,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • samostojno preverjanje in spremljanje finančnih sredstev,
 • izdelava različnih analiz in poročil s finančnega področja,
 • poročanje vodstvu fakultete,
 • sodelovanje v organih fakultete,
 • odgovornost za ažurni pretok informacij in dokumentacije.

Datum objave: 02.11.2016
Rok za prijavo: od 02.11.2016 do vključno 15.11.2016.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Mateja Pustotnik, telefonska številka: 01 477 1- 141,
E-mail: