Datum objave: 08.11.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 20. 11. 2016)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VI   (M/Ž)
za določen čas  - eno leto- s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • V. ali VI. stopnja strokovne  izobrazbe kemijske smeri
 • izkušnje na področju dela v analitskem kemijskem laboratoriju, uporaba klasičnih analitskih tehnik ter inštumentalnih tehnik (AAS, MAS, GC, HPLC)
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • spretnost, natančnost in vestnost pri delu
 • računalniška znanja: urejevalniki besedil – napredno, delo s preglednicami – napredno

3. Kratek opis dela in nalog:

 • sodelovanje pri pripravi materialov in naprav/inštrumentov za izvedbo laboratorijskih vaj za študente in raziskovalnih nalog
 • sodelovanje pri izvedbi laboratorijskih vaj za študente in raziskovalnih nalog
 • pripravljanje opreme, pribora in kemikalij za delo v laboratoriju, preverjanje in umerjanje inštrumentov
 • izvajanje analiz po pripravljenih protokolih
 • vodenje osebnega laboratorijskega dnevnika,
 • obdelovanje pridobljenih podatkov in vnos rezultatov v sistem
 • skrb za varnost in red v laboratoriju

4. Rok za prijavo: 14 dni,  od  07.  11. 2016  do vključno 20. 11. 20016.
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka: 01 320 3801