Datum objave: 09.11.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI  UČITELJ – M/Ž
Šifra delovnega mesta: D019001
Tarifni razred: IX
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor 
Šifra naziva: 3/2/1

6. Pogoji za opravljanje dela

  • zahtevana izobrazba: dr. znanosti farmacevtske smeri (8/2. raven izobrazbe)
  • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje: farmacevtska tehnologija ali farmacevtska tehnologija in biofarmacija ali farmacevtska nanotehnologija ali kozmetologija;
  • funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
  • aktivno znanje slovenskega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na razpisanih področjih dela.

7. Kratek opis dela in nalog: pedagoško delo (predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti, vodenje, oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje vsebine visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam znanstvenega razvoja stroke, organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov znanja, usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov, mentorstva), znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke, sposobnost načrtovanja prijav in vodenje projektov, sposobnost povezovanja in mednarodnega sodelovanja, organiziranje strokovnih izobraževanj, poletnih šol in konferenc, skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov, druge naloge.

8. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

9. Rok za prijavo: 60 dni,  od  9.11.2016 do  8.1.2017
Kandidati  posredujejo (lahko tudi po elektronski pošti):  prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv ter bibliografijo.

10. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Zdenka Gantar
Telefonska številka: 01 4769-505
E-mail: