Datum objave: 11.11.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC NA PROJEKTU CL++ (H017004)
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s polnim delovnim časom, od 01.01.2017 do 31.12.2020 s trimesečno poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
 • povprečna ocena zadnje zaključene stopnje mora biti najmanj 8,5 (povprečje izpitov in vaj, brez diplome)
 • kandidat mora izpolnjevati pogoj, da ni minilo več kot pet let od zagovora diplome oziroma magisterija

3. Kratek opis dela in nalog:

 • RAZVOJ VEZIJ IN ALGORITMOV ZA IMU
 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • pripravanje predlogov za nabavljanje razikovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.   Dodatna zahtevana znanja oziroma obvladovanje:

 • programiranje C ali C++
 • orodij Matlab/Simulink ali Labview
 • orodij za načrtovanje vezij
 • razvoja vgrajenih sistemov
 • znanje angleškega jezika

4. Rok za prijavo: 7 dni, od 10.11.2016 do 17.11.2016

5. Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: