Datum objave: 14.11.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1   (M/Ž)
za nedoločen čas s polnim  delovnim časom  in šest mesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visoka strokovna izobrazba (2. bolonjska stopnja) biotehniške ali naravoslovne smeri
 • univerzitetna izobrazba biotehniške ali naravoslovne smeri
 • komunikativno, organizacijske sposobnosti
 • sposobnost samostojnega in timskega dela
 • organizacijske sposobnosti
 • možnost vključevanja v raziskovalno in pedagoško delo
 • zaželene so izkušnje na področju molekularno-bioloških tehnik
 • znanje angleškega jezika
 • eno leto delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

 • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
 • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
 • organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
 • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto

4. Rok za prijavo: od 14. 11. 2016 do 27. 11. 2016

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Dermastja

Telefonska številka: 01 32 03 801