Datum objave: 16.11.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta

Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu: ASISTENT, šifra DM: D010001

Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri

 Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):

 • asistent za habilitacijsko področje podjetništvo, kandidat je lahko tudi v postopku za izvolitev v naziv

Delovne izkušnje: -

Poskusno delo:   3 mesece

Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:

 • ga/jo raziskovalno in praktično zanima področje podjetništva,
 • je kreativen/a,
 • je samostojen/a,
 • zna reševati nestrukturirane problem,
 • zaželene so praktične izkušnje v podjetništvu, samostojnem vodenju in izvedbi projektov,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
 • uporaba računalniških orodij,
 • aktivno znanje angleškega jezika.

4.   Rok za prijavo: 06. 01. 2017; prijave so možne po e-pošti. Prosimo, da v zadevo elektronske pošte napišete: "razpis - asistent "

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: