Datum objave: 17.11.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko, s 6-8 ur pedagoške obveznosti na teden

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja jezikoslovja
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje angleškega jezika oz. ustreznost habilitaciji za področje angleškega jezika
 • znanje slovenskega jezika
 • izkušnje iz prevajanja (objavljeni prevodi)
 • reference s področja leksikologije in /ali frazeologije
 • zaželene pedagoške izkušnje s področja leksikologije in/ali frazeologije in/ali prevodoslovja
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • zaželena sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure ipd.) - poučevanje večinoma prevajalskih seminarjev in/ali lesikologije in/ali frazeologije,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 16. 1. 2017

Kandidat posreduje prošnjo, življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, bibliografijo, reference s področja leksikologije in/ali frazeologije, dokazila o izobrazbi, motivacijsko pismo, funkcionalna znanja, na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Predviden pričetek dela: 1. 10. 2017

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: