Datum objave: 21.11.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 5 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto:

RAZISKOVALEC  - (M/Ž)
za določen čas enega leta s krajšim delovnim časom (34 ur, oz. 85%) in s poskusno dobo 3 mesecev

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva/biologije/veterine/geografije
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • eno leto delovnih izkušenj z raziskovalnim delom in delom na raziskovalnih projektih, vključno s poročanjem rezultatov
 • dobro predznanje splošne ekologije in ekologije živali
 • predznanje statistike, geografsko informacijskih sistemov in orodij, metod monitoringa živali
 • izkušnje s terenskim delom
 • zaželen lovski izpit

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo: 5 dni  od objave, do vključno 26.11.2016

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tina Košnjek

Telefonska številka: 01 320 3501