Datum objave: 24.11.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H017004 - Raziskovalec VII/2–0

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: H017004,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: H1,
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 12 ur/teden (30 %),
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.02.2017 do 31.01.2018.
 • Delovne izkušnje: 1 leto.
 • Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba fizikalnih smeri,
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

Opis dela in nalog:
I.I. Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (J1-7300 Metamaterialni na osnovi tekočekristalnih koloidov),
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

I.II.I. Podrobnejši opis:

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv asistent  lahko (izvaja) opravlja:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor na delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

I.II.II. Podrobnejši opis:
Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor lahko (izvaja) opravlja:

 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih  (do 50% pedagoške obveznosti),
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalec predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavec),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor na delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

Datum objave: 24.11.2016

Rok za prijavo: 3 dni, od 24.11.2016 do 29.11.2016.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: