Datum objave: 24.11.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – ZA INFORMATIKO

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017905
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri,
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri,
 • 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
 • izkušnje s področja razvoja informacijskih storitev ter varnosti in kakovosti,
 • aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • komunikativnost,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Opis dela in nalog:

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote,
 • skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika, 
 • za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja,
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili. 

Podrobnejši opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo v organizacijski enoti pristojni za razvoj storitev, varnost in kakovost
 • sodeluje pri uvajanju novih storitev s področja varnosti in kakovosti
 • sodeluje pri uvajanju in vzdrževanju informacijskih rešitev
 • usklajuje informacijske zadeve povezane z razvojem storitev, varnostjo in kakovostjo
 • organizira posvetovanje z uporabniki za potrebe razvoja storitev, varnosti in kakovosti
 • opravlja druge naloge po navodilih predpostavljenih.

Rok za prijavo:  24. 11. 2016 – 29. 11. 2016

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:

 • vprašanja v zvezi z zaposlitvijo: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596;
 • vprašanja v zvezi z delom ipd.: Univerzitetna služba za informatiko, g. Aleš Košir, telefonska številka: 01 / 24 18 615.