Datum objave: 01.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Vodja finančno računovodske službe, m/ž.

 • Število razpisanih delovnih mest: 1.
 • Šifra delovnega mesta: J017916.
 • Tarifni razred: VII/2.
 • Šifra naziva: 0.
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom od 11. 4. 2017.

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomsko finančne oziroma ekonomsko računovodske smeri.
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomsko finančne oziroma ekonomsko računovodske smeri.
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomsko finančne oziroma ekonomsko računovodske smeri.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • aktivno znanje enega svetovnega jezika,
 • poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • izkušnje v javnem sektorju.

Delovne izkušnje: 5 let ustreznih delovnih izkušenj.
Poskusno delo: 3 mesece.

3. Kratek opis del in nalog

 • izdelava planov, poročil in predlogov (finančnih, investicijskih, investicijskega vzdrževanja, itd.) v sodelovanju z vodstvom članice, priprava finančnih kalkulacij po nalogu vodstva članice in sodelovanje pri proračunskem planiranju,
 • stalno spremljanje gibanja finančnih tokov (prilivov in odlivov finančnih sredstev) in opozarjanje vodstva na morebitna odstopanja od predvidenega stanja,
 • poročanje vodstvu fakultete s področja finančnega poslovanja fakultete,
 • obvešča, sodeluje in usklajuje naloge z drugimi strokovnimi službami oziroma enotami znotraj fakultete,
 • sodelovanje s strokovno službo za finančno računovodske zadeve Univerze v Ljubljani,
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog v okviru finančno računovodske službe,
 • pripravlja temeljnice za knjiženje plač, avtorskih in podjemnih pogodb in druge temeljnice v pristojnosti vodje FRS,
 • izdelava kalkulacij šolnin za cenik UL,
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,
 • skrbi za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju, uporabi osebne varovalne opreme ali drugih varnostnih ukrepov,
 • zagotovitev nadomeščanja odsotnih delavcev znotraj FRS zaradi izpeljave nemotenega poteka dela.

4. Datum objave: 1. 12. 2016.

5. Rok za prijavo: 3 dni od datuma objave (6. 12. 2016).

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek opis programa dela in razvoja finančno računovodske službe naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

7. Kontaktna oseba na članici:

Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: