Datum objave: 01.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST  

 

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  

Šifra DM: H019001 – Asistent z doktoratom IX-0 (m/ž)

• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: H019001,
• Tarifni razred: IX,
• Plačna podskupina: H1,
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 16 ur (40%),             
• Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2017 do 31.12.2017,
• Delovne izkušnje: 1 leto.
• Poskusno delo: 3 mesece.   Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat s področja fizike,
• habilitacijski naziv asistenta za področje fizike, sprejet na UL,
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
• znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov,  

 

Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (P1-0060 Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov),
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.  

 

I.II.I. Podrobnejši opis:
Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu asistent z doktoratom in ima veljaven habilitacijski naziv asistent lahko (izvaja) opravlja:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela  

 

I.II.II. Podrobnejši opis:
Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu asistent z doktoratom in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor lahko (izvaja) opravlja:
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih (do 50% pedagoške obveznosti)
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela  

Datum objave: 01.12.2016  

Rok za prijavo: 3 dni, od 01.12.2016 do 06.12.2016.  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:  

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

  ali

na elektronski naslov: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si  

 

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si