Datum objave: 01.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

  1.    Razpisano delovno mesto:  

      RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž)

      na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

      šifra del. mesta: H017004

      za določen čas – 4 leta (od 1.1.2017 do 31.12.2020),

      s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

 

 2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): visokošolska univerzitetna izobrazba  ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) na področju tekstilstva
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje tekstilstvo
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine, inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, komunikativnost, uporaba računalniških orodij, usposobljenost za delo na različnih analitskih aparatih, urejanje spletnih strani
 • Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • Poskusna doba: 3 mesece

 

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah raziskovalnega     infrastrukturnega centra NTF
 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo vezano na raziskovalni program “Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov” (akronim NMP)
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta 

 

4. Rok za prijavo: 3 dni do 06.12.2016

5. Kontaktna oseba na članici:

Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39   

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana.