Datum objave: 01.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

UL Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J017916 – VODJA FINANČNO – RAČUNOVODSKE SLUŽBE, M/Ž

• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: J017916,
• Tarifni razred: VII/2,
• Plačna podskupina: J1,
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
• Trajanje zaposlitve: 12 mescev z možnostjo podaljšanja
• Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske smeri,
• poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ,
• 5 let delovnih izkušenj s finančno računovodskega področja na podobnih delih in nalogah
• vodstvene in organizacijske sposobnosti,
• komunikativnost,
• aktivno znanje angleškega  jezika,
• naprednejša znanja za uporabo računalniških programov,
• zaželjeno poznavanje programskega okolja Vasco.


Opis dela in nalog:

Splošni opis:
• organiziranje, razporejanje in vodenje dela na področju finančno računovodskega poslovanja,
• pripravljanje dokumentov delovnega področja (finančni načrt, uresničevanje finančnega načrta, sodelovanje pri izdelavi programa dela, …),
• izdelava  računovodskega poročila, letnih in polletnih računovodskih izkazov ,
• vodenje in organiziranje finančnega poslovanja na področju raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti v okviru zavoda,
• opravljanje nalog po navodilih revizorske službe univerze,
• skrb za razvoj delovnega področja in permanentno izobraževanje,
• opravljanje informacijsko svetovalnega dela z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
• sodelovanje in usklajevanje nalog z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
• izvrševanje sklepov organov univerze oz. članice,
• odgovarja in skrbi za izdelavo statističnih poročil ter drugih poročil s strokovnega področja za potrebe zunanjih in notranjih uporabnikov,
• spremlja predpise in spremembe na področjih, povezanih s finančno-računovodskim delom,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogi nadrejenega.

Podrobnejši opis:
• samostojno preverjanje in spremljanje finančnih sredstev,
• izdelava različnih analiz in poročil s finančnega področja,
• poročanje vodstvu fakultete,
• sodelovanje v organih fakultete,
• odgovornost za ažurni pretok informacij in dokumentacije.

Datum objave: 30.11.2016
Rok za prijavo:  15 dni
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti:
Kontaktna oseba na članici
Ime in priimek:  Cilka Strle, telefonska številka: 01 434 58 20,
E-mail: