Datum objave: 02.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC, H017004

2. Pogoji za opravljanje dela:
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri (zaželena smer družboslovna informatika)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta  

4. Rok za prijavo: 2. 12. 2016  do 7. 12. 2016
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
Poznavanje MS Office, SPSS, statistični program R

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji
    
7. Delovno razmerje:  
določen čas,  do 31. 8. 2017 (projektno delo)
poskusno delo: 3 mesece
krajši delovni čas, 20 ur/teden
predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu januarju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si