Datum objave: 02.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST  

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SVETNIK  - m/ž
na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje
šifra del. mesta: H019008,
za določen čas 2 leti, s krajšim delovnim časom 20%.


2. Pogoji za opravljanje dela:  

1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja geotehnologije in rudarstva
2. Veljaven habilitacijski naziv: znanstveni svetnik ali redni profesor za habilitacijsko področje Geotehnologija in rudarstvo ali Uporabna geofizika
3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:   retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:    

- znanstvenoraziskovalno delo na programu P1-0011 in projektih
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 8.12.2016  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:  

Helena Zalar, tel. 01 200 32 39
helena.zalar@ntf.uni-lj.si