Datum objave: 06.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC, H017004

2. Pogoji za opravljanje dela:
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri (zaželena smer politologija), izvolitev v raziskovalni naziv asistent – raziskovalec (lahko tudi pedagoški naziv asistent).

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 6. 12. 2016  do 9. 12. 2016, kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.

4. Računalniški programi: Poznavanje MS Office

5. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni komunikaciji 

6. Delovno razmerje: določen čas,  do 31. 8. 2018 (čas trajanja projekta)

  • krajši delovni čas 80%, 32 ur/teden za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
  • krajši delovni čas 30%, 12 ur/teden za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018
  • predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu januarju 2017

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: