Datum objave: 06.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT Z DOKTORATOM (H), H019001

2. Pogoji za opravljanje dela: aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, doktorat znanosti (področje statistika), veljaven raziskovalni naziv asistent (lahko tudi pedagoški naziv asistent)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 6. 12. 2016  do  12. 12. 2016, kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv,  kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

4. Računalniški programi: Poznavanje MS Office, SPSS, statistični program R

5. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni komunikaciji

6. Delovno razmerje: določen čas,  do 31. 12. 2017 (projektno delo), polni delovni čas, 40 ur/teden, predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu januarju 2017

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: