Datum objave: 08.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM, H018003

2. Pogoji za opravljanje dela:
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, znanstveni magisterij (s področja družboslovja), raziskovalni naziv asistent (lahko tudi pedagoški naziv asistent)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 8. 12. 2016 do 12. 12. 2016
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  in nazivu
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
Poznavanje MS Office (napredno), SPSS

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji
 
7. Delovno razmerje
:  
določen čas,  do 31. 5. 2018
polni delovni čas, 40 ur/teden v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
krajši delovni čas, predvidoma 20 ur/teden  v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018
predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu januarju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: