Datum objave: 08.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: EKONOMSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom (Ž/M) v Službi za znanstveno raziskovalno delo

Šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: H1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (28 ur na teden oz. 70% zaposlitev)
Trajanje zaposlitve:  določen čas od 01.01.2017 do 31.12.2020
Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
• doktorat znanosti ( 3. bolonjske stopnje ) ustrezne smeri
Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): 
• asistent raziskovalec ali asistent
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
• doktorat znanosti prejšnji in sedanji

3. Kratek opis del in nalog:
SPLOŠEN OPIS:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
• sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 3 delovni dnevi, do vključno 12.12.2016.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17,
1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 015892590
E-mail: