Datum objave: 09.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC, H019006

2. Pogoji za opravljanje dela:
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, doktorat znanosti (področje sociologija), veljaven raziskovalni naziv višji znanstveni sodelavec  za organizacijsko kadrovsko področje (lahko tudi pedagoški naziv izredni profesor za organizacijsko kadrovsko področje), izkušnje z znanstvenoraziskovalnim delom pri projektih

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 9. 12. 2016  do  13. 12. 2016
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, bibliografijo
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
Poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji
    
7. Delovno razmerje:
določen čas,  do 31. 12. 2019 (čas trajanja programa)  
polni delovni čas, 40 ur/teden
predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu januarju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: