Datum objave: 09.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ZNANSTVENI SODELAVEC, H019007

2. Pogoji za opravljanje dela:
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, doktorat znanosti (področje sociologija), veljaven raziskovalni naziv znanstveni sodelavec  za področje sociologije (lahko tudi pedagoški naziv docent za področje sociologije), izkušnje z znanstvenoraziskovalnim delom pri projektih

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 9. 12. 2016  do  13. 12. 2016
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, bibliografijo
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
Poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji
    
7. Delovno razmerje:  
določen čas,  do 31. 12. 2019 (čas trajanja programa)  
krajši delovni čas – 80%, 32 ur/teden
predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu januarju 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: